มอร์เทิร์นไทยแลนด์ – สำรวจตลาดงาน? เรียนรู้สิ่งสำคัญ
Image default
ธุรกิจ

คาดการณ์ 7 เทรนด์อาชีพยอดนิยมจากประกาศรับสมัครงานปี 2024

ในยุคปัจจุบัน ตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อาชีพบางประเภทได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ในขณะที่อาชีพบางประเภทได้รับความนิยมลดลง จากการสำรวจประกาศรับสมัครงานในเว็บไซต์ต่าง ๆ พบว่ามี 7 เทรนด์อาชีพยอดนิยมที่ยังคงมี่อเนื่องไปจนถึงปี 2024 มีดังนี้

  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

วิศวกรรมและเทคโนโลยีเป็นสาขาอาชีพที่มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน และยังคงเป็นอาชีพที่มีประกาศรับสมัครงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตและธุรกิจต่างๆ วิศวกรและนักเทคโนโลยีจึงมีความต้องการสูง อาชีพในสาขานี้ที่ได้รับความนิยม เช่น วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรซอฟต์แวร์ วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรอุตสาหการ ฯลฯ

  • ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์

ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นเทรนด์เทคโนโลยีที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน องค์กรต่างๆ ต่างต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านข้อมูลและ AI เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน อาชีพในสาขานี้ที่ได้รับความนิยม เช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล วิศวกรข้อมูล นักพัฒนา AI ฯลฯ

  • การตลาดและการขาย

การตลาดและการขายเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกธุรกิจ องค์กรต่างๆ ต่างต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านการตลาดและการขาย เพื่อนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า อาชีพในสาขานี้ที่ได้รับความนิยมจากประกาศรับสมัครงาน เช่น นักการตลาด นักวิเคราะห์การตลาด นักขาย ฯลฯ

  • การเงินและบัญชี

การเงินและบัญชีเป็นสาขาอาชีพที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานขององค์กรต่างๆ องค์กรต่างๆ ต่างต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านการเงินและบัญชี เพื่อนำไปใช้บริหารจัดการการเงินและบัญชีขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ อาชีพในสาขานี้ที่ได้รับความนิยม เช่น นักบัญชี นักการเงิน นักวิเคราะห์การเงิน ฯลฯ

  • ทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรบุคคลเป็นสาขาอาชีพที่มีความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรต่างๆ องค์กรต่างๆ ต่างต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อนำไปใช้บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ อาชีพในสาขานี้ที่ได้รับความนิยม เช่น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาฝ่ายทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฯลฯ

  • บริการลูกค้า

บริการลูกค้าเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกธุรกิจ องค์กรต่างๆ ต่างต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านบริการลูกค้า เพื่อนำไปใช้ให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ อาชีพในสาขานี้ที่ได้รับความนิยม เช่น เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการลูกค้า ฯลฯ

  • การออกแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การออกแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสาขาอาชีพที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ องค์กรต่างๆ ต่างต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านการออกแบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า อาชีพในสาขานี้ที่ได้รับความนิยม เช่น นักออกแบบกราฟิก นักออกแบบเว็บไซต์ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาเว็บไซต์ ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีประกาศรับสมัครงานอื่นๆ อีกหลายอาชีพที่มีความต้องการสูง เช่น อาชีพด้านการท่องเที่ยวและ`โรงแรม อาชีพด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม อาชีพด้านอาหารและเครื่องดื่ม อาชีพด้านการก่อสร้าง อาชีพด้านโลจิสติกส์ อาชีพด้านการเกษตร ฯลฯ ผู้ที่สนใจหางานทำ ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดแรงงานและอาชีพต่างๆ ที่กำลังได้รับความนิยม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและประกอบอาชีพในอนาคต

Related posts

คุณควรได้รับการฝึกสอนทางธุรกิจหรือไม่?

Simon Thea

รถแทรกเตอร์นิวฮอลแลนด์: ผู้นำระดับโลกด้านจักรกลการเกษตร

Simon Thea

5 คำถามที่ควรถามก่อนเริ่มธุรกิจออนไลน์ของคุณเอง

Simon Thea